„Dolnośląska Akademia Lotnicza. Studia. Tom 4”

Obecne wydanie studiów zawiera prace prezentowane w 2015 roku na spotkaniach Dolnośląskiej Akademii Lotniczej prowadzonej przy Fundacji Otwartego Muzeum Techniki. Zasadniczy kierunek tegorocznych prac wytyczył jubileusz 70-lecia szybownictwa polskiego na Dolnym Śląsku, który stał się okazją do prezentacji osiągnięć dolnośląskiego lotnictwa sportowego.

 

Redakcja: prof. Stanisław Januszewski

Korekta Wioletta Wrona-Gaj

Skład: Dagmara Ślęk-Paw

Projekt okładki: Anna Kutera

 

Document-page-00144 417 439 465 487 499 4109 4123 4147 4163 4177