Lądowisko dla śmigłowców Inowrocław

W ramach umowy podpisanej z Elektrotim S.A. z Wrocławia, wykonawcą lądowiska przy Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, opracowaliśmy kompletną dokumentację ewidencyjną lądowiska, dokonaliśmy jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz w imieniu Zarządzającego lądowiskiem przeprowadziliśmy postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokumentacja zawierała instrukcję operacyjną oraz plan ratowniczy lądowiska.

Galeria

Ainowroclaw02_387_342_90 Ainowroclaw03_518_342_90

DSC08368_511_342_90

DSC08374_228_342_90

DSC08386_511_342_90

DSC08393_228_342_90

DSC08408_511_342_90

DSC08410_511_342_90

DSC08428_511_342_90

DSC08429_228_342_90

DSC08436_511_342_90

Dane lądowiska

Lądowisko śmigłowców położone jest w granicach administracyjnych miasta Inowrocław, w południowej jego części. W odniesieniu do zabudowy Szpitala, lądowisko zlokalizowane jest w odległości ok. 225 m od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i połączone z nim drogą utwardzoną o szerokości 5 m, pozwalającą na przejazd pojazdów ratunkowych oraz drogą utwardzoną pozwalająca na transport chorego bez użycia specjalistycznego transportu, zabezpieczoną przed opadami śniegu i deszczu wiatą. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Lądowisko ma zainstalowany system oświetlenia nawigacyjnego a dodatkowo zostały zainstalowane urządzenia nawigacyjne w postaci wskaźnika kąta ścieżki schodzenia (HAPI) usytuowanego na osi głównego kierunku podejścia do lądowania w odległości 25 m od punktu odniesienia lądowiska oraz system wizualnego naprowadzania azymutalnego (SAGA), składający się z dwóch jednostek oświetleniowych zlokalizowanych symetrycznie względem osi podejścia. Na budynku Szpitala została zainstalowana lampa identyfikacyjna lądowiska. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 201°/21° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku i w jego otoczeniu zainstalowane są dwa wskaźniki kierunku wiatru. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona jest znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.
Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 52°46’46,81″ N,
  • długość geograficzna 018°16’2,22″ E

Wzniesienie nad poziom morza: 92 m AMSL.

Referencje

inowroclaw_elektrotim_2012