O nas

Przedmiotem działania Biura Projektowo-Konsultingowego Lotnisk AVIA-PROJEKT jest prowadzenie działalności projektowej i studialnej związanej z inwestycjami lotniskowymi – zarówno dla lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego. Dotychczasowe nasze realizacje wspierały wiele inicjatyw samorządowych, głównie w zakresie opracowań studialnych, technicznych, ekonomicznych i operacyjnych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy, przebudowy i modernizacji lotnisk i lądowisk.

Współpracujemy z podmiotami ochrony zdrowia w zakresie dostosowania lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych do aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Wykonujemy projekty koncepcyjne, przedprojektowe oraz wielobranżowe projekty budowlane i techniczne oraz projekty modernizacji dla budowy lub modernizacji lądowisk naziemnych i wyniesionych. Opracowujemy dokumentacje ewidencyjne lądowisk, przeprowadzamy ich uzgodnienia z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz w imieniu Inwestorów prowadzimy postępowania administracyjne dla uzyskania wpisu lub aktualizacji wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk.

Biuro posiada znaczący wkład w zakresie opracowań dotyczących dokumentów operacyjnych lotnisk i lądowisk, planów ratowniczych oraz planów działania w sytuacjach zagrożenia. Specjalizujemy się również w opracowaniach kartograficznych towarzyszących dokumentacjom rejestracyjnym i ewidencyjnym lotnisk i lądowisk, opracowaniom wniosków o zmianę istotnych cech elementów infrastruktury lotniskowej.

Współpraca z wiodącymi firmami, w kraju, jak i za granicą, dostarczającymi sprzęt oraz technologie implementowane do realizowanych projektów zapewnia najwyższy poziom rozwiązań, a poprzez niego – najwyższy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych.


Henryk Paw

właściciel

Autor wielu komercyjnych opracowań dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji lotnisk cywilnych i wojskowych. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i korporacyjne w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego i B2B. Dysponuje certyfikatami krajowymi i międzynarodowymi wymaganymi dla pełnienia funkcji doradczych i zarządczych w lotnictwie cywilnym. Ukończył również specjalistyczne kursy w zakresie projektowania systemów nawigacyjnych, oświetlenia i systemów informacyjnych dla lotnisk oraz zarządzania projektowaniem i produkcja wg standardów ISO 9000.

Swoją pracę zawodową łączy z pasjami jakimi są lotnictwo i fotografia.

henryk.paw@aviaprojekt.pl

mobile: +48 782-055-010