Baza HEMS Polska Nowa Wieś

W ramach podpisanej umowy z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe podjęliśmy się wykonania dokumentacji rejestracyjnej lotniska użytku wyłącznego w Polskiej Nowej Wsi. Jest to Lotnisko Aeroklubu Opolskiego. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska, jej zatwierdzenie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wprowadzenie istotnych zmian w infrastrukturze lotniska. Główna zmiana, oprócz zmian dotyczących pola wzlotów lotniska, dotyczy budowy Bazy Operacyjnej HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która obsługiwać będzie rejon województwa opolskiego. Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowana będzie w północnej części lotniska i funkcjonować  będzie jako lotnisko dla śmigłowców.

Zaproponowane przez firmę AVIA-PROJEKT rozwiązania zagospodarowania pola wzlotów uwzględniają wymagania określone przepisami krajowymi i międzynarodowymi, z uwzględnieniem istniejącego środowiska aplikacji projektu oraz wytycznych zarządzającego lotniskiem tj. Aeroklubu Polskiego i zaleceń SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.