„Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości”

„Technika w dziejach cywilizacji – z myślą o przyszłości”. Książka jest już 11. tomem zbioru artykułów dotyczących historii oraz ochrony zabytków techniki i przemysłu. Szeroki zakres tematyczny – od lotnictwa, poprzez motoryzację, żeglugę śródlądową, aż po turystykę i fotografię industrialną – sprawia, że każdy zainteresowany techniką znajdzie tu coś dla siebie.
Redakcja: Stanisław Januszewski
Projekt okładki: Anna Kutera