Lądowisko dla śmigłowców Gorzów Wielkopolski

Na zlecenie firmy CONDOR CONSULTING wykonaliśmy aktualizację dokumentacji wykonawczej w części elektrycznej lądowiska dla śmigłowców ratowniczych przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

Projekt obejmował następujące komponenty:

  • zasilanie szafy zasilająco-sterującej SZS – AVIA
  • zasilanie obwodów oświetlenia nawigacyjnego lądowiska na płycie wraz z podejściem,
  • zasilanie i sterowania wskaźnika kąta ścieżki schodzenia,
  • zasilanie i sterowania systemu wizualnego naprowadzania azymutalnego,
  • zdalne sterowanie oświetlenia nawigacyjnego z dyspozytorni,
  • zasilanie i sterowania latarni identyfikacyjnej, świateł przeszkodowych,
  • szafę zasilająco-sterującą,
  • pulpit zdalnego sterowania PZS-AVIA.

Dokumentacja obejmowała wykonanie projektu wykonawczego części elektrycznej lądowiska, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz kosztorysu inwestorskiego.