Lądowisko dla śmigłowców Lublin

Opis projektu

W ramach podpisanej umowy z Dziecięcym Szpitalem Klinicznym im. Prof. Antoniego Gębali , 20-093 Lublin, ul. Chodźki 2 wykonaliśmy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, STWIORB, przedmiar i kosztorys inwestorski oraz uzyskaliśmy wszelkie opinie i uzgodnienia na przebudowę lądowiska śmigłowców ratowniczych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przebudowa będzie obejmowała budowę płaszczyzny przyziemienia, pola wzlotów, miejsc postojowych dla pojazdów ratowniczych, przebudowę ogrodzenia lądowiska, montaż oświetlenia nawigacyjnego wraz z budową sieci elektroenergetycznej zewnętrznej.
Odrębną umową jesteśmy zobowiązani do opracowania dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz do przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dane lądowiska

W ramach zadania została zaplanowana modernizacja lądowiska z płaszczyzną przyziemienia (TLOF) o wymiarach 15 x 15 m, polem wzlotów (FATO) o wymiarach 25 x 25 m. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Na budynku Szpitala zostanie zainstalowana lampa identyfikacyjna lądowiska. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 91o/271O GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona będzie znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.
Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 51°15’32” N,
  • długość geograficzna 22°33’38” E (pokaż w serwisie Mapy Google),

Wzniesienie nad poziom morza: 242 m AMSL.

Galeria

pb_01_528_313_90

pw_e1_470_342_90

Podziękowania

podziękowania