Lądowisko dla śmigłowców Nowy Tomyśl

W ramach umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyślu wykonaliśmy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, STWIORB, przedmiar i kosztorys inwestorski oraz uzyskaliśmy wszelkie opinie i uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę dla lądowiska śmigłowców ratowniczych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi. W ramach umowy jesteśmy zobowiązani do opracowania dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dane lądowiska

W ramach zadania zostało wykonane lądowisko z płytą przyziemienia (TLOF) o wymiarach 15 x 15 m, polem wzlotów (FATO) o wymiarach 30 x 30 m. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Lądowisko zostało wyposażone w system oświetlenia nawigacyjnego wsparty zainstalowaniem wskaźnika kąta ścieżki schodzenia (HAPI) usytuowanego równolegle do osi głównego kierunku podejścia do lądowania. Na budynku Szpitala została zainstalowana lampa identyfikacyjna lądowiska. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 97°/277° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. System oświetlenia nawigacyjnego posiada również możliwość jego uruchomienia z pokładu śmigłowca. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona jest znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.

Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 52°18’59,761” N
  • długość geograficzna 16°08’28,14” E

Wzniesienie nad poziom morza: 75 m AMSL.

Galeria

NT_gal1_483_342_90

NT_gal2_511_342_90

NT_gal3_484_342_90

NT_gal4_511_342_90

 

Referencjereferencje_nowy_tomysl1