Lądowisko dla śmigłowców Olesno

Opis projektu

W ramach umowy zawartej z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie wykonaliśmy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, STWIORB, przedmiar i kosztorys inwestorski oraz uzyskaliśmy wszelkie opinie i uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę dla lądowiska śmigłowców ratowniczych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie. Projekt obejmował również zaprojektowanie podjazdu dla transportu pacjenta bezpośrednio z lądowiska do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego bez udziału specjalistycznego transportu medycznego oraz modernizację posadzki w holu i korytarzy Szpitala. W ramach umowy jesteśmy zobowiązani do opracowania dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dane lądowiska

W ramach zadania zostało wykonane lądowisko z płytą przyziemienia (TLOF) o wymiarach 15 x 15 m, polem wzlotów (FATO) o wymiarach 30 x 30 m. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Lądowisko zostało wyposażone w system oświetlenia nawigacyjnego wsparty zainstalowaniem wskaźnika kąta ścieżki schodzenia (HAPI) usytuowanego równolegle do osi głównego kierunku podejścia do lądowania. Na budynku Szpitala została zainstalowana lampa identyfikacyjna lądowiska oraz dodatkowy wskaźnik kierunku wiatru. System oświetlenia nawigacyjnego posiada również możliwość jego uruchomienia z pokładu śmigłowca. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 88°/268° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona jest znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.

Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 50°52?48,165″N
  • długość geograficzna 18°24?45,414″E (pokaż w serwisie Mapy Google)

Wzniesienie nad poziom morza: 245 m AMSL.
Wykonawcą lądowiska był Zakład Projektowo – Budowlany PROJEKTOBUD Kępno.

Galeria

1olesno_1_511_342_90

1olesno_2_513_342_90

1olesno_3_456_342_90

2olesno_1_511_342_90

2olesno_2_456_342_90

olesno_3 (2)_511_342_90

plyta_511_342_90

podjazd_511_342_90