Lądowisko dla śmigłowców Radomsko

Opis projektu

W ramach umowy podpisanej z Elektrotim S.A. z Wrocławia, wykonawcą lądowiska przy Szpitalu Powiatowym w Radomsku, opracowaliśmy kompletną dokumentację ewidencyjną lądowiska wyniesionego, dokonaliśmy jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz w imieniu Zarządzającego lądowiskiem przeprowadziliśmy postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokumentacja zawierała instrukcję operacyjną oraz plan ratowniczy lądowiska. Przeprowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego postępowanie administracyjne zostało zakończone a w jego wyniku lądowisko zostało wpisane do ewidencji lądowisk w 01.2012 pod numerem 87.

Dane lądowiska

Lądowisko śmigłowców położone jest w granicach administracyjnych miasta Radomsko, w południowej jego części. W odniesieniu do zabudowy Szpitala lądowisko zlokalizowane jest w odległości 400 m od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i połączone z nim drogą utwardzoną pozwalającą na przejazd pojazdów ratunkowych. Lądowisko usytuowane jest w południowej części kompleksu szpitalnego przy ul. Jagiellońskiej. Dojazd do lądowiska możliwy jest od ul. Jagiellońskiej poprzez bramę wjazdową do Szpitala kierując się dwiema drogami stanowiącymi zamkniętą pętle. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 245°/65° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona jest znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.

Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 51°03?22,80″ N
  • długość geograficzna 19°27?42,64″ E (pokaż w serwisie Mapy Google)

Wzniesienie nad poziom morza: 242 m AMSL.

Galeria

DSC06067_228_342_90

DSC06088_511_342_90
radomsko1_471_342_90

radomsko3_474_342_90

DSC06096_228_342_90

Wpis do ewidencji lądowisk

wpis_nr_87

Referencje

radomsko_elektrotim_2012