Lądowisko dla śmigłowców Stadion Miejski Wrocław

Opis projektu

W ramach podpisanej umowy wykonaliśmy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, STWIORB, przedmiar i kosztorys inwestorski na budowę lądowiska śmigłowców przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Projekt obejmował budowę miejsc postojowych dla pojazdów ratowniczych, budowę ogrodzenia lądowiska, montaż oświetlenia nawigacyjnego i wskaźnika kierunku wiatru wraz z budową sieci elektroenergetycznej zewnętrznej i wewnętrznej oraz instalacji hydrantowej. Odrębną umową zawartą z Gminą Wrocław, w imieniu której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o., jesteśmy zobowiązani do opracowania dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dane lądowiska

W ramach zadania zostało wykonane lądowisko z płytą przyziemienia (TLOF) o wymiarach 15 x 15 m, polem wzlotów (FATO) o wymiarach 30 x 30 m. Lądowisko jest wyposażone w system oświetlenia nawigacyjnego oraz wskaźnik kierunku wiatru. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 24°/204° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona jest znakiem litery H koloru czarnego.
Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 51,140° N,
  • długość geograficzna 16,95° E (pokaż w serwisie Mapy Google).

Wzniesienie nad poziom morza: 116 m AMSL.

Galerialokalizacja1_388_342_90

lokalizacja2_321_342_90

lokalizacja3_417_342_90

lokalizacja4_418_342_90

Wpis do ewidencji lądowisk

wpis_stadion_wroclaw