Analiza aeronautyczna Zduńska Wola

W ramach podpisanej umowy z firmą 3XA Sp. z o.o. podjęliśmy się uczestniczenia w realizacji projektu nowoprojektowanego obiektu szpitalnego Powiatowego Szpitala w Zduńskiej Woli. Woli. W ramach tego projektu przejęliśmy odpowiedzialność za opracowanie analizy aeronautycznej, udzielenia wytycznych dla branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej  dla lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych zlokalizowanego na dachu projektowanego budynku. Dodatkowo jesteśmy wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej dla lądowiska.  Zaproponowane rozwiązania operacyjne i techniczne zostały potwierdzone pozytywną opinią głównego użytkownika lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wdrożone w wielobranżowym projekcie budowlanym i wykonawczym.

Na zlecenie firmy 3XA Sp. z o.o. dodatkowo opracowaliśmy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz ocenę oddziaływania hałasu projektowanego lądowiska celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.