Lądowisko śmigłowców Konin

W ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Zarządem Inwestycji w Koninie wykonaliśmy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, STWIORB, przedmiar i kosztorys inwestorski oraz uzyskaliśmy wszelkie opinie i uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę dla lądowiska śmigłowców ratowniczych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Dane lądowiska

W ramach zadania zostało wykonane lądowisko z płytą przyziemienia (TLOF) o wymiarach 15 x 15 m, polem wzlotów (FATO) o wymiarach 35 x 35 m. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Lądowisko zostało wyposażone w system oświetlenia nawigacyjnego wsparty zainstalowaniem wskaźnika kąta ścieżki schodzenia (HAPI) usytuowanego w osi głównego kierunku podejścia do lądowania. Na budynku Szpitala została zainstalowana lampa identyfikacyjna lądowiska. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 120°/300° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. System oświetlenia nawigacyjnego posiada również możliwość jego uruchomienia z pokładu śmigłowca. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona jest znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.

Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość 52,20°N
  • długość 18,24°E

Wzniesienie nad poziom morza:102 m AMSL.

Galeria

d_01_484_342_90

hapi_366_342_90

ladowisko_konin_2_511_342_90

ladowisko_konin_510_342_90

lampa_podejscia_343_342_90

lampa_zaglebiona_362_342_90

lampy_podejscia_228_342_90

 

Referencje

rekomendacja_konin1