Lądowisko wyniesione dla śmigłowców Nysa

W ramach umowy podpisanej z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie opracowaliśmy kompletną dokumentację ewidencyjną lądowiska wyniesionego, dokonaliśmy jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz w imieniu Zarządzającego lądowiskiem przeprowadziliśmy postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokumentacja zawierała instrukcję operacyjną oraz plan ratowniczy lądowiska. Przeprowadzone przez Urząd Lotnictwa Cywilnego postępowanie administracyjne zostało zakończone a w jego wyniku lądowisko zostało wpisane do ewidencji lądowisk w dniu 15.11.2011 r. pod numerem 84.

Dane lądowiska

Lądowisko wyniesione dla śmigłowców ratowniczych i sanitarnych położone jest w granicach administracyjnych miasta Nysa, w jego południowo-zachodniej części. Lądowisko zlokalizowane jest na budynku ?B? kompleksu budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Bohaterów Warszawy 23. Lądowisko wyniesione skomunikowane jest ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym poprzez system komunikacji wewnętrznej. Przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Na budynku Szpitala została zainstalowana lampa identyfikacyjna lądowiska. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 135°/315° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona jest znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.

Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 50°28?17,72″ N
  • długość geograficzna 17°19?47,94″ E (pokaż w serwisie Mapy Google)

Wzniesienie nad poziom morza: 211 m AMSL.

GALERIA

DSC07668_228_342_90

DSC07682_228_342_90

nysa_ladowisko_511_342_90

nysa1_470_342_90

nysa2_484_342_90

rejon_operacyjny_334_342_90

Wpis do ewidencji lądowisk

wpis_do_ewidencji

Referencje

nysa-referencje