Lądowisko wyniesione dla śmigłowców Poznań

Wykonanie analizy aeronautycznej oraz projektu budowlanego i wykonawczego lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych dla obsługi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla tematu  „Klinicznego Centrum Medycyny Ratunkowej przy Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” ul. Przybyszewskiego 49, Poznań.

 

Zakres prac obejmował:

 

  • Wykonanie opracowania aeronautycznego dla lądowiska wyniesionego, poprzez wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych, analizę środowiska przeszkodowego lądowiska, szczegółowe określenie kierunków podejścia /odejścia , określenie lokalizacji i wymiarów lądowiska, rzędnej wysokościowej platformy lądowiska wraz z wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii, w tym głównego użytkownika Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Wykonanie projektu budowlanego w części dotyczącej instalacji i systemów oświetlenia nawigacyjnego, podejścia do lądowania, miejscowego oraz zdalnego sterowania wszystkimi podsystemami w części dotyczącej lądowiska wyniesionego dla śmigłowców; współudział w wykonaniu projektu budowlanego poprzez zapewnienie konsultacji i przekazanie wytycznych dla projektantów arch. kons. sanit. i ele. ,
  • Wykonanie projektu wykonawczego w części dotyczącej instalacji i systemów oświetlania nawigacyjnego, podejścia do lądowania, miejscowego i zdalnego sterowania wszystkimi podsystemami i systemami lądowiska oraz wykonanie STWiORB, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w branży elektrycznej dotyczącego lądowiska wyniesionego dla śmigłowców.