Program funkcjonalno-użytkowy Świebodzice

Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk zakończyło prace związane z realizacją umowy podpisanej z Urzędem Miejskim w Świebodzicach na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, którego przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej elementów infrastruktury lotniskowej, a w tym: utwardzonej drogi startowej wraz z towarzyszącym jej pasem startowym, drogi startowej o nawierzchni naturalnej wraz z towarzyszącym jej pasem startowym, drogi kołowania, płyty postojowej samolotów, obiektów lotniskowych kubaturowych, kontenerowej stacji paliw, parkingów i dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą w zakresie odwodnienia, zasilania w wodę i energetycznego dla zadania pn. „Budowa lotniska sportowo-dyspozycyjnego w Świebodzicach”.

Miasto Świebodzice zlokalizowane jest w południowo-zachodniej części powiatu świdnickiego. Od południa graniczy bezpośrednio z Wałbrzychem. W 2012 roku Gmina Świebodzice została członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej – przedsięwzięcia samorządowego skupiającego 16 gmin, m.in. Wałbrzych i Świdnicę. Lotnisko będzie służyć jako lotnisko lokalne dla aglomeracji, spełniając funkcje komunikacyjne i sportowe. Będzie funkcjonowało komplementarnie z regionalnym Portem Lotniczym Wrocław.

Usytuowanie przyszłego lotniska w obszarze oddziaływania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowi doskonałą bazę pod rozwój zarówno ze względu na możliwość przemieszczania się właścicieli, kadry zarządzającej i specjalistów z umiejscowionych tam przedsiębiorstw, ale stanowić może również argument za zlokalizowaniem na tym obszarze kolejnych inwestycji – a co za tym idzie – być motorem wzrostu zatrudnienia i rozwoju regionu.

W ramach prac projektowych Wykonawca uzyska wszelkie wymagane decyzje administracyjne, a w tym miedzy innymi: decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, warunki techniczne dostawy mediów, wymagane decyzje Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie wprowadzenia istotnych zmian cech lądowiska (lotniska) oraz wykona koncepcję programowo-przestrzenną oraz dokumentacje projektową budowlaną i wykonawczą wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Celem niniejszej inwestycji jest utworzenie lotniska gminnego (lokalnego) obsługującego funkcje jakie obecnie spełnia istniejące lądowisko i uzupełniającego funkcje jakie na chwilę obecną spełnia Port Lotniczy Wrocław w zakresie obsługi ruchu general aviation (GA). Lotnisko po rozbudowie zapewni obsługę ruchu turystyczno-biznesowego aglomeracji wałbrzyskiej z powiązaną z nią Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz zapewnieni usług lotniskowe, które na dzień dzisiejszy nie są zdefiniowane. Lotnisko ma docelowo obsługiwać ruch turystyczno-sportowy, dyspozycyjny oraz pełnić funkcje szkoleniowe, rekreacyjne i sportowe. Lotnisko oferować będzie szeroki wachlarz wyspecjalizowanych usług logistycznych dla szerokiego grona operatorów lotniczych. Posiadając doskonałą lokalizację, dobre powiązanie z infrastrukturą transportu lądowego a także przemysłową, m.in. dzięki jednej z najszybciej rozwijających się stref ekonomicznych, stanowić będzie bazę pod realizację lotów biznesowych oraz zachęcać do umiejscowienia tam nowych inwestycji, co w konsekwencji ma na celu podniesienie konkurencyjności i spójności regionu.