Lądowiska przyszpitalne

Oferujemy szeroki zakres usług dotyczących dostosowania szpitalnych oddziałów ratunkowych do aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Szpital z oddziałem ratunkowym powinien posiadać lądowisko, ponieważ zapewnia to szybki transport pacjenta z miejsca wypadku lub w razie konieczności przewiezienie go do innego ośrodka. Należy pamiętać, że konieczne jest wpisanie lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ponadto warunkiem korzystania przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z lądowiska jest jego wpisanie do Instrukcji Operacyjnej.

lądowisko szpital

Projektowanie lądowisk

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego każdy szpital posiadający oddział ratunkowy musi posiadać lotnisko lub lądowisko. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie zakładania lądowisk, projektowania lądowisk, wpisu do ewidencji lądowisk. W zakres prac wchodzi między innymi:

  1. Analiza lokalizacyjna dla nowo planowanego lądowiska.
  2. Analiza aeronautyczna dla nowo planowanego lądowiska wraz z uzgodnieniem z przyszłym głównym użytkownikiem – Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
  3. Koncepcja lądowiska dla śmigłowców (naziemnego lub wyniesionego).
  4. Wielobranżowa dokumentacja projektowa lądowiska dla śmigłowców.
  5. Instrukcja operacyjna lądowiska dla śmigłowców (INOP) wraz z załącznikami (np. Plan Ratowniczy).
  6. Przeprowadzenie uzgodnień z przyszłym głównym użytkownikiem – Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
  7. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego prowadzonego przed Prezesem Urzędu Lotniska Cywilnego dla wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk.

Modernizacja lądowiska w szpitalu

Za aktualizację instrukcji operacyjnej odpowiedzialny jest zarządzający lądowiskiem. 

Zakres usług dla istniejącego lądowiska przy szpitalnym oddziale ratunkowym:

  1. Pomiary geodezyjne, przeprowadzenie inwentaryzacji obiektów charakterystycznych oraz przeszkód lotniczych w otoczeniu lądowiska.
  2. Aktualizacja dokumentacji ewidencyjnej lądowiska wraz z aktualizacją jej załączników (np. Plan Ratowniczy).
  3. Wielobranżowe projekty modernizacji lądowiska, dostosowania lądowiska do obowiązujących przepisów.

Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z jednostkami ochrony zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem naszych przykładowych realizacji.