O AVIA-PROJEKT

Od ponad dziesięciu lat działamy na polskim rynku, projektując i modernizując lądowiska oraz doradzając podmiotom państwowym i prywatnym w zakresie infrastruktury lotniskowej. Dzięki temu zebraliśmy zespół ekspertów, którzy dokładają wszelkich starań, aby każdy projekt zrealizowany był w zgodzie z przepisami, intencjami Zleceniodawcy oraz najbardziej aktualną wiedzą.

Uważamy, że bezpieczna infrastruktura lotniskowa jest niezbędnym ogniwem ochrony zdrowia, gdyż zapewnienie bezpieczeństwa to nie tylko wymóg, lecz podstawowe prawo każdego pacjenta. Pomagamy prywatnym podmiotom w realizacji ich marzeń o lataniu oraz przedsiębiorcom planującym włączyć transport lotniczy do swojej działalności.

Projektowanie i modernizacja lądowisk przyszpitalnych

Oferujemy szeroki zakres usług dotyczących projektowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Pomagamy dostosować lądowiska do aktualnie obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Szczegóły oferty dla lądowisk przyszpitalnych.

Projektowanie lądowisk naziemnych i wyniesionych

Wykonujemy projekty koncepcyjne, przedprojektowe oraz wielobranżowe projekty budowlane i techniczne. Przeprowadzamy projekty modernizacji dla budowy lub modernizacji lądowisk naziemnych i wyniesionych.

Do grona naszych Klientów należą przedsiębiorstwa, służby państwowe i osoby prywatne, które zarządzają  lotniskami i lądowiskami. W istocie naszą ofertę kierujemy do tych, którzy podejmują się modernizacji i integracji lotnisk i lądowisk lokalnych z istniejącą infrastrukturą lotniskową: głównie władzom samorządowym i prywatnym właścicielom infrastruktury lotniskowej.

Wpis do ewidencji lądowisk

Opracowujemy dokumentacje ewidencyjne lądowisk, przeprowadzamy ich uzgodnienia z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. W imieniu Inwestorów prowadzimy postępowania administracyjne dla uzyskania wpisu lub aktualizacji wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Instrukcja operacyjna lądowiska

Biuro posiada znaczący wkład w projektowanie lądowisk, dokumentów operacyjnych lotnisk i lądowisk, planów ratowniczych oraz planów działania w sytuacjach zagrożenia. Specjalizujemy się również w opracowaniach kartograficznych towarzyszących dokumentacjom rejestracyjnym i ewidencyjnym lotnisk i lądowisk. Opracowujemy także wnioski o zmianę istotnych cech elementów infrastruktury lotniskowej. Instrukcja operacyjna lądowiska, plan ratowniczy i wpis do ewidencji są niezbędnymi elementami umożliwiającymi korzystanie z lądowiska.

instrukcja operacyjna

Doradztwo

Ponadto ideą naszego działania jest zapewnienie wsparcia badawczego i konsultingowego w procesach analizy i planowania działań podmiotów rynku lotniskowego. Oznacza to, że przygotowane przez nas opracowania są przede wszystkim wypadkową wiedzy i doświadczenia zespołu współpracowników. Dzięki czemu stanowią podstawę do wykorzystania na potrzeby biznesplanów, wniosków unijnych i do studiów wykonalności. Naszymi analizami posługują się również departamenty analiz i marketingu oraz działy sprzedaży.

Bezpieczne lądowanie

Współpracujemy z wiodącymi firmami dostarczającymi sprzęt oraz technologie. Ma to na celu najwyższy poziom rozwiązań przy projektowaniu lądowisk, a dzięki temu – najwyższy poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Sprawdź nasze realizacje!

lądowisko dla helikoptera

Henryk Paw

właściciel

Autor wielu komercyjnych opracowań dotyczących budowy, rozbudowy lub modernizacji lotnisk cywilnych i wojskowych. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i korporacyjne w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego i B2B. Dysponuje certyfikatami krajowymi i międzynarodowymi wymaganymi dla pełnienia funkcji doradczych i zarządczych w lotnictwie cywilnym. Ukończył również specjalistyczne kursy w zakresie projektowania systemów nawigacyjnych, oświetlenia i systemów informacyjnych dla lotnisk oraz zarządzania projektowaniem i produkcja wg standardów ISO 9000.

Swoją pracę zawodową łączy z pasjami jakimi są lotnictwo i fotografia.

henryk.paw@aviaprojekt.pl

mobile: +48 782-055-010