Analiza możliwości lokalizacyjnych lądowiska Krasnystaw

Biuro Projektowo-Konsultingowe Lotnisk AVIA-PROJEKT podpisało umowę z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na opracowanie analizy możliwości lokalizacyjnych lądowiska śmigłowców ratowniczych.

Zakresem opracowania jest wskazanie Inwestorowi różnych możliwości technicznych i technologicznych realizacji lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego obsługujących Szpitalny Oddział Ratunkowy celem dokonania wyboru optymalnej z punktu widzenia projektu jego lokalizacji. Założono, iż zostanie przedstawiona jedna koncepcja, która uzyska pozytywną opinię Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Studium zawierać będzie wytyczne dla Projektanta, którego zadaniem będzie wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień oraz pozwolenia na budowę.