Dokumentacja ewidencyjna Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Kompletna dokumentacja ewidencyjna lądowiska, uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokumentacja zawierała instrukcję operacyjną oraz plan ratowniczy lądowiska.