Lądowisko dla śmigłowców Katowice

W ramach umowy podpisanej z wykonawcą lądowiska obsługującego Szpitalny Oddział Ratunkowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, opracowaliśmy kompletną dokumentację ewidencyjną lądowiska, dokonaliśmy jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz w imieniu Zarządzającego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka lądowiskiem prowadzimy postępowanie administracyjne zmierzające do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokumentacja zawierała instrukcję operacyjną oraz plan ratowniczy lądowiska.

Lądowisko położone jest w granicach administracyjnych miasta Katowice w południowo-zachodniej jego części, na terenie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.

Lądowisko przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością (VFR) w dzień i w nocy dla śmigłowców o całkowitej masie startowej (MTOW) do 5700 kg. i maksymalnym wymiarze śmigłowca do 15 m.

Współrzędne geograficzne punktu odniesienia według WGS-84:

  • szerokość geograficzna: 50°13’21,32″ N
  • długość geograficzna: 018°57’5,04″ E
  • punkt odniesienia: środek pola wzlotów (HRP)

Lądowisko znajduje się wewnątrz strefy ruchu lotniskowego lotniska Katowice Muchowiec (ATZ EPKM) przestrzeń powietrzna klasy G w granicach pionowych GND – 3500 ft.

Galeria

katowice_plan

 

 

Decyzja o wpisaniu lądowiska do ewidencji

 

katowice_wpis_1 katowice_wpis_2