Lądowisko dla śmigłowców Legnica

Opis projektu

W ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ul. J. Iwaszkiewicza 5, opracowaliśmy kompletną dokumentację ewidencyjną lądowiska oraz wytyczne dla prac, które są niezbędne do wykonania dla uzyskania wpisu lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Wpis do ewidencji lądowisk

legnica_wpis