Lądowisko dla śmigłowców Łódź

Wykonanie analizy aeronautycznej oraz projektu budowlanego i wykonawczego lądowiska dla śmigłowców ratowniczych dla tematu ”Drugi  etap budowy Centrum Kliniczno – Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” ul. Pomorska  252,  Łódź.

Zakres prac obejmował:

 

  • Wykonanie opracowania aeronautycznego dla lądowiska wyniesionego, poprzez wykonanie niezbędnych pomiarów geodezyjnych, analizę środowiska przeszkodowego lądowiska, szczegółowe określenie kierunków podejścia /odejścia , określenie lokalizacji i wymiarów lądowiska, rzędnej wysokościowej platformy lądowiska wraz z wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii, w tym głównego użytkownika Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  • Wykonanie projektu budowlanego w części dotyczącej instalacji i systemów oświetlenia nawigacyjnego, podejścia do lądowania, miejscowego oraz zdalnego sterowania wszystkimi podsystemami w części dotyczącej lądowiska wyniesionego dla śmigłowców; współudział w wykonaniu projektu budowlanego poprzez zapewnienie konsultacji i przekazanie wytycznych dla projektantów arch. kons. sanit. i ele.
  • Wykonanie projektu wykonawczego w części dotyczącej instalacji i systemów oświetlania nawigacyjnego, podejścia do lądowania, miejscowego i zdalnego sterowania wszystkimi podsystemami i systemami lądowiska oraz wykonanie STWiORB, przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w branży elektrycznej dotyczącego lądowiska wyniesionego dla śmigłowców.