Lądowisko dla śmigłowców Rybnik

Opis projektu

W ramach podpisanej umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku wykonaliśmy wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy, STWIORB, przedmiar i kosztorys inwestorski oraz uzyskaliśmy wszelkie opinie i uzgodnienia na przebudowę lądowiska śmigłowców ratowniczych dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Przebudowa będzie obejmowała budowę miejsc postojowych dla pojazdów ratowniczych, przebudowę ogrodzenia lądowiska, montaż oświetlenia nawigacyjnego wraz z budową sieci elektroenergetycznej zewnętrznej i wewnętrznej oraz instalacji hydrantowej.
Odrębną umową jesteśmy zobowiązani do opracowania dokumentacji ewidencyjnej lądowiska, jej uzgodnienia z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz do przeprowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do uzyskania wpisu do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dane lądowiska

W ramach zadania została zaplanowana modernizacja lądowiska z płytą przyziemienia (TLOF) o wymiarach 15 x 15 m, polem wzlotów (FATO) o wymiarach 40 x 40 m. Lądowisko przeznaczone jest do startów i lądowań w dzień i w nocy śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o całkowitej masie do 5700 kg. Maksymalna długość śmigłowca mogącego wykonywać operacje startu i lądowania wynosi 15 m. Na budynku Szpitala zostanie zainstalowana lampa identyfikacyjna lądowiska. Przyloty i odloty mogą być wykonywane zgodnie z przepisami VFR w dzień i w nocy na azymucie 174°/354° GEO w warunkach określonych w instrukcji operacyjnej lądowiska. Na lądowisku zainstalowany jest wskaźnik kierunku wiatru. Płaszczyzna przyziemienia oznaczona będzie znakiem litery H koloru czerwonego wpisaną w znak krzyża koloru białego.

Współrzędne geograficzne (wg WGS84) lądowiska:

  • szerokość geograficzna: 50°06’43,5390” N,
  • długość geograficzna 18°31’04,1821” E (pokaż w serwisie Mapy Google).

Wzniesienie nad poziom morza: 241m AMSL.

Galeria

rybnik2_504_342_90 rybnik3_358_342_90