System dróg kołowania lotniska OKL Rzeszów

Podpisaliśmy umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej dla systemu dróg kołowania lotniska Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. W fazie przed projektowej opracowaliśmy koncepcję lokalizacji drogi kołowania, która uzyskała pozytywną opinie kierownictwa Ośrodka a następnie została zgłoszona do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ramach postępowania dotyczącego zmian cech techniczno-operacyjnych lotniska, uzyskując również pozytywną opinię. Planowany do budowy system dróg kołowania zapewni wzrost przepustowości lotniska EPRJ wymagany przy rosnącej w relacji rok do roku, ilości operacji lotniczych. Taki fakt ma miejsce w operacyjnej działalności Ośrodka co wynika z wzrastająca liczby kształconych przez Ośrodek pilotów. Jest to rezultat dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie kształcenia pilotów przez Ośrodek oraz poczynionych w ubiegłych latach inwestycji. Budowa systemu dróg kołowania spowoduje również oszczędności ekonomiczne, głównie w zużyciu paliwa lotniczego.

 

Dział projektowania i doradztwa technicznego AVIA – PROJEKT zakończył realizacje umowy podpisanej z Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy systemu dróg kołowania na lotnisku Ośrodka Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce. Obszar objęty opracowaniem znajduje się na terenie Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w miejscowości Jasionka, gm. Trzebownisko, w sąsiedztwie Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, na działkach ewidencyjnych nr 1867/33, 1867/24, 3919/2. Przedmiotem opracowania była budowa systemu dróg kołowania na lotnisku Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

  • budowę nowych dróg kołowania o szerokości 10,5m i łącznej powierzchni 17 300 m2, a łącznie z przyległymi pasami dróg kołowania 45 000 m2,
  • rozbudowę istniejącej drogi kołowania łączącej próg głównej drogi startowej z płaszczyzną postoju samolotów poprzez jej poszerzenie do szerokości 10,5m,
  • budowę instalacji odwodnienia systemu dróg kołowania z wykorzystaniem najnowocześniejszych elementów i technologii odwadniania płaszczyzn lotniskowych,
  • budowę oświetlenia dróg kołowania wraz z niezbędnymi sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi obejmującą światłą krawędziowe i nowoczesne oznakowanie pionowe wykorzystujące technologie LED.

Celem zaprojektowanych rozwiązań jest zapewnienie ciągu funkcjonalnych połączeń komunikacyjnych, łączących główną drogę startową z płytami postojowymi dla samolotów, umożliwiających prawidłowy przebieg procesów szkolenia personelu latającego i eksploatacji nowoczesnych samolotów szkoleniowych, a także bezpieczne wykonywanie lotniczych operacji naziemnych. Jednym z celów zaprojektowanego systemu dróg kołowania jest zwiększenie przepustowości lotniska Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w istniejącej sytuacji wzrastającej liczby kształconego personelu latającego. Zakres dokumentacji projektowej obejmował wykonanie projektów budowlanego i wykonawczych w branżach drogowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Projekt finansowany jest ze środków publicznych.

Galeria

rzeszow_zmiana_cech

Referencje

2013_PRz_DK

REFERENCJE - BUDIMEX-page-001