Transport lotniczy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Na zlecenie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu wykonaliśmy analizę nt. możliwości rozwoju lokalnego rynku lotniczego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Analiza stała się częścią „Studium Zrównoważonego Rozwoju Transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zrealizowanego na zlecenie Miasta Kalisz lidera projektu „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

1-page-001

2-page-001