„Wrocławskie miscellanea lotnicze” Edward Sobczak

Ze wstępu:

By powstać mogła ta „zbieranina”, odkrywająca „kartki”, „okruszki” czy „kawałki” (miscellanea), epizody z bogatej palety lotniczych dziejów Wrocławia, uwagę koncentrująca na nie istniejącym już lotnisku Gądów Mały, trzeba było dotrzeć do sporej ilości źródeł: wydawnictw, prasy, dokumentów wytwarzanych przez różne instytucje i relacji wielu osób. Niezbędnymi były też kwerendy prowadzone w archiwach Wrocławia i Niemiec. (…) 

Lotnisko Gądów Mały, w swoich dziejach, przeżywało czasy rozkwitu i czasy stagnacji, sukcesów i porażek, trafiało na pierwsze strony mediów i znikało.

Chronologicznie wyróżnić można trzy wyraźne przedziały czasowe:

▪  I   – od powstania, do 1939 roku 

▪  II – od 1939 do 1945 roku

▪  III –  po 1945 roku

Natomiast z geograficzno-politycznego punktu widzenia, wyróżnić można dwie epoki:

▪  czas pozostawania Wrocławia w granicach państwa niemieckiego – do 1945 roku   

▪  polską kartę miasta, od 1945 roku. 

Mówić tutaj będziemy o wydarzeniach mających miejsce w dwu pierwszych epokach funkcjonowania lotniska Gądów Mały, od jego powstania do 1945 r. 

 

Redakcja: Stanisław Januszewski

Opracowanie typograficzne, skład: Dagmara Ślęk-Paw

Projekt okładki: Anna Kutera11251119_1633917316891530_9024208326487507777_o